Drzewo - lekarstwo na wszystkie problemy

Image Blog

Dziś jest już jasne, że jako ludzkość stoimy przed wielkimi wyzwaniami w sferze klimatu i ochrony środowiska . Wierzymy jednak, że niezbędnych zmian musimy dokonywać nie poprzez całkowitą rezygnację z naszych dotychczasowych przyzwyczajeń, a poprzez dokonywanie mądrzejszych wyborów. 

Zobowiązaliśmy się, że przez cały okres działalności Leaf część dochodu ze sprzedaży będziemy przeznaczali na sadzenie nowych drzew.  Każdy zakupiony produkt Leaf to przynajmniej jedno posadzone drzewo, a pierwsze 100 sztuk zostało zasadzone jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem naszej działalności.

Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki sadzone są drzewa Leaf. Nie sadzimy gęsto nasadzonych drzewek przeznaczonych do ścięcia w ciągu 30 lat po zasadzeniu. Stawiamy na różnorodność gatunków, pozostawiając miejsce na inne gatunki krzewów i roślin naturalnie występujące w lasach. Dajemy roślinom przestrzeń do swobodnego rozrastania się i stworzenia ekosystemu, który będzie miał szanse z powodzeniem przetrwać nawet setki lat. 

Dlaczego przykładamy do tego celu tak dużą wagę?

Wierzymy, że drzewa są kluczem do rozwiązania wyzwań, z którymi borykamy się jako ludzkość. Zamiast inwestycji w zaawansowane technologicznie rozwiązania przeciwdziałające globalnemu ociepleniu, możemy skierować nasze wysiłki na sposób najbardziej naturalny i przyjazny środowisku. Drzewo jest doskonałym narzędziem, by rozwiązać wyzwania naszego pokolenia.

Co daje nam sadzenie drzew?

  • Sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi

Brytyjskie i holenderskie badania wykazały, że w biedniejszych i bardziej zaniedbanych dzielnicach, w których urządzono zieleń przy współudziale mieszkańców, przestępczość zmniejszyła się o 38– 50%. Już samo przebywanie w otoczeniu roślin wpływa na bardziej twórczy sposób myślenia i zdolność koncentracji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samopoczucie oraz zdrowie, działa uspokajająco oraz łagodzi stres. Drzewa wytwarzają substancje lotne, które pomagają w leczeniu chorób układu oddechowego. Olejki eteryczne i żywice wytwarzane np. przez sosny, poza silnym działaniem dezynfekcyjnym, obniżają ciśnienie krwi i wpływają uspokajająco. Dlatego spacery w otoczeniu drzew są nie tylko przyjemne, ale i zdrowe.

  • Oczyszczają powietrze

Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi, bądź absorbując je na powierzchni liści. Rośliny te działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie w mieście nawet o 75%. Wchłanianie zanieczyszczeń atmosferycznych nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowotny drzew. Średnia długość życia drzew rosnących w mieście jest o połowę krótsza niż tych, które miały szczęście wykiełkować wśród pól i lasów. Przyczynia się do tego także ograniczona przestrzeń stojąca do dyspozycji drzew miejskich, zwłaszcza niewielkie spłachetki gleby, które pozostawiamy drzewom ulicznym. W przeciwnym razie zanieczyszczenia te skończyłyby w naszych płucach!

  • Produkują tlen

W procesie fotosyntezy drzewa uwalniają życiodajny tlen. Jedno niewielkie drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu. Dla porównania jeden dorosły człowiek w tym okresie potrzebuje około 176 kg tlenu.

  • Redukują ilość gazów cieplarnianych 

W procesie fotosyntezy drzewa wykorzystują dwutlenek węgla, który jest głównym sprawcą globalnego ocieplania klimatu. 

  • Ochładzają otoczenie

Proces transpiracji wykorzystywany przez drzewa, pochłania ciepło, dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura jest znacznie obniżona. Działanie chłodzące jednego drzewa można by przyrównać do wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyzatorów, pracujących całą dobę. Z tego względu tak chętnie odpoczywamy w czasie letnich upałów w cieniu drzew.

  • Oczyszczanie wody i gleby na terenach rolnych

Istotnym problemem, z jakim boryka się nasze środowisko, są zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych.  Zawarte w nich związki fosforu, potasu i azotu, stanowią doskonałą pożywkę dla glonów i sinic. Skutkiem tego są tzw. zakwity wód, które doprowadzają często do nieodwracalnych dewastacji tak chętnie odwiedzanych przez nas jezior i stawów. Najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom powodowanym przez rolnictwo jest stosowanie pasów zadrzewień na granicach pól. Wielorzędowe pasy roślinności redukują stężenie zawartych w wodzie azotanów do 98%, a fosforanów o ok. 25%.

  • Dezaktywują zanieczyszczenia w miastach

Rola roślin jako barier chroniących przed zanieczyszczeniami nie ogranicza się jedynie do terenów rolnych. Na obszarach zurbanizowanych lub przemysłowych drzewa, za pomocą systemów korzeniowych, pobierają z gleby i dezaktywują związki metali ciężkich ze skutecznością sięgającą od 40% do 70%. Dodatkowo towarzyszące roślinom bakterie powodują rozkład szeregu związków organicznych, w tym szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

  • Pomagają zachować życiodajną wodę 

 Dzieje się tak na skutek ich korzystnego oddziaływania na mikroklimat, wzrost zdolności retencyjnych, a także przeciwdziałanie erozji wodnej i wietrznej. Korzenie drzew stabilizują spływy wód podczas gwałtownych opadów, z kolei ich korony skutecznie ograniczają siłę wiatru. Zadrzewienia spowalniają również tempo wiosennych roztopów, ograniczając w ten sposób ryzyko powodzi. Gleba w sąsiedztwie zadrzewień ma zazwyczaj nienaruszoną strukturę, zawiera także więcej materii organicznej na skutek rozkładu szczątków roślin, dzięki czemu posiada większą pojemność wodną.

  • Stoją straży bioróżnorodności

Drzewa stanowią bezcenne siedlisko dla roślin i zwierząt. Szczególnie ważne są stare, próchniejące drzewa. W ich wnętrzu tętni ukryte życie wielu organizmów. Zadrzewienia są miejscem występowania wielu pożytecznych zwierząt, w tym zapylających uprawy pszczół i trzmieli, a także ptaków drapieżnych i owadożernych oraz nietoperzy, które wspomagają rolnika w walce ze szkodnikami. 

  • Drzewa kształtują charakter lokalnego krajobrazu

Nie sposób pominąć roli estetycznej drzew. Zieleń jest ważnym elementem układów przestrzennych miast i wsi. Stanowi często o ich prestiżu i atrakcyjności. Ze względu na swoją wielkość drzewa podkreślają lokalny krajobraz, przyczyniając się tym samym do tworzenia unikalnego charakteru danego miejsca. Ma to swoje przełożenie na ich wartość ekonomiczną. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, że jesteśmy gotowi zapłacić więcej za mieszkanie, z którego okien widać drzewa. Drzewa mogą też być wyróżnikiem regionów – „znakiem firmowym” Warmii i Mazur są nie tylko jeziora, ale też piękne aleje.

Warto dziś podjąć wspólny wysiłek dla lepszego jutra!